Primera encesa

2011

Valls
Projecció sobre mitgera
10 x 4,5 m

 

Valls per les Decennals és la celebració de la llum en l’espai públic, un context compartit amb un projecte personal pendent que 2011 Lumens em va empènyer a formalitzar.

Com els antics anuncis pintats a les mitgeres, una publicitat s’apropia d’una façana per a reviure, d’una banda, la posada en marxa de la primera instal·lació elèctrica feta a Catalunya en l’àmbit públic, que tingué lloc el 26 de setembre de 1881 al tram central de les Rambles de Barcelona. De l’altra recordar la Casa Dalmau, els integrants de la qual -fascinats pels avenços científico-tecnològics de l’època- van creure en els avantatges de l’electrificació de l’enllumenat públic barceloní.

Abans de la primera encesa la Casa Dalmau havia dut a terme dues proves -en una fragata i al port de Barcelona- i havia realitzat dotzenes d’instal·lacions elèctriques a diverses fàbriques. La dinamo de Gramme va fer-ho possible. La imatge projectada a la muralla de Sant Francesc va publicar-se a la revista El Porvenir de la Industria a les acaballes dels anys setanta del segle XIX. Els canvis de format -de pàgina impresa a façana-, de context -d’àmbit especialitzat a àmbit públic- i d’època -130 anys més tard-, buiden de contingut comercial l’anunci original i converteixen la publicitat en un mural que homenatja Francesc Dalmau i Faura, fundador de la Casa Dalmau i pioner de l’electricitat a Catalunya.

 

fotografia
Marc Llibre

agraïments
Cèlia del Diego, Jordi París, Xavier Vall