Lletres al buit

2010-2011

Barcelona
Setanta-cinc cartes eternament pendents de ser lliurades.
32 x 23 x 9 cm

 

A la porteria de l’estudi. Disposat a embustiar-la allà on pertoca, cullo del terra una lletra adreçada a una veïna gran morta el dia abans, soltera i pràcticament sense família. Al cap d’uns dies, al mateix lloc, barrejada amb l’escampall de correspondència pendent de classificar de tota l’escala, una altra carta amb la mateixa destinatària. L’endemà una altra. I una altra la setmana següent, com un degotall infructuós, completament aliè al canvi natural de les coses.

Lletres al buit és una col·lecció de cartes que no podran ser mai trameses a la destinatària. Fa palès que, rere la nostra desaparició, una inèrcia obstinada a fer-nos arribar algun missatge ens perpetuarà administrativament encara un temps més. Sense ser-hi farem part del correu ordinari del dia.