Vestigi

2013

Barcelona
Fotografia

 

Una vella escapça d’inscripció en una vorera, encara amb prou ganes d’evocar.