El país veí

2009

Barcelona
Postal
15 x 10 cm
Ed. 550

 

El punt geogràfic des d’on es miren condiciona la percepció de les coses.