Del santo cristo

2009

Barcelona
Postal
15 x 10 cm
Ed. 200

 

Museïtzació d’un retall de vorera de quan l’estat era confessional. Les postals van ser enviades com a nadala a mitjan desembre d’aquell any.